Loading

U ovim Općim uvjetima o najmu (a) ” korisnik ” znači osoba, tvrtka ili organizacija koja ili u čije ime se vozilo iznajmljuje pod ovim uvjetima o najmu, (b) ” vozač ” znači fizička osoba odgovorna za poštovanje svih točaka ugovora o najmu, odobrena i napisana na prednjoj strani Ugovoru o najmu uz ” korisnika”. ” Korisnik ” se mora pobrinuti da svaki ovlašteni vozač ispunjava Opće uvjete o najmu,(c) ” vozilo ” znači vozilo navedeno na prednjoj strani Ugovora o najmu

1. Upravljanje vozilom-unajmljeno vozilo mogu voziti-osobe starije od 18 godina Zakon o prometu ne dozvoljava iznimke. Pod nikakvim okolnostima unajmljeno vozilo ne smije voziti, ili se istim koristiti:
Unajmljeno vozilo ne smije biti upotrebljavano, prometovati ili biti voženo: a) od osobe koja nije navedena na ugovoru o najmu ; b) za plaćeni prijevoz putnika i robe bez dozvole “Media OZ d.o.o.”; c) po ugovoru zaključenom na osnovi lažnih izjava npr. imena,adrese; d) za bilo koje takmičenje, brzinske probe ili trke; e) za pogon ili vuču bilo kakvog vozila ili predmeta; f) pod djelovanjem alkohola, sredstava za smirenje ,narkotika, sredstava za spavanje ili drugih lijekova; g) kada vozilo nije u voznom stanju ili je preopterećeno prekobrojnim putnicima ili prtljagom; i) kršenjem zakonskih uvjeta i uredbi koje se odnose na korištenje, tovarenje ili stanje vozila ili u bilo kakve ilegalne svrhe
“Media OZ d.o.o.” odbija odgovornost za bilo kakav gubitak ili oštećenje koje bi bilo prouzročeno nepoštivanjem gornjih zabrana.

2. Preuzimanje i vraćanje unajmljenog vozila – jedini ovlašteni za raspolaganje vozilom i iznajmljivanjem istog je ” Media OZ d.o.o.” a ” korisnik ” ga preuzima u ispravnom tehničkom stanju. “Korisnik” se obavezuje vratiti vozilo sa svim gumama, alatom i opremom navedenom na Ugovoru o najmu, u istom stanju u kakvom je i preuzeto, izuzev uobičajenog prirodnog trošenja, u točno vrijeme i na mjesto navedeno na Ugovoru o najmu. Vozila se iznajmljuju po dnevnoj cijeni u skladu s dogovorenom tarifom, gdje jedan dan znači bilo koji period od 24 sata od početka ugovora o najmu. Poslije isteka tog vremena, naplatit će se dodatni dan.

3. Plaćanje računa “ Korisnik ” se obavezuje podmiriti račun ” Media OZ d.o.o”u u roku od 1 dan od primitka računa ili u slučaju gotovinskog plaćanja, u trenutku vraćanja vozila kao što je dogovoreno na Ugovoru o najmu: vrijeme i druge troškove dogovorene Ugovorom o najmu. Iznos se plaća u skladu s tarifom na snazi u vrijeme potpisivanja Ugovora. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, naplaćuje se zakonska zatezna kamata i troškovi opomena. U slučaju da se vozilo vrati u lokaciju različitu od one gdje je preuzeto, konačni obračun koji se napravi ovisno o lokaciji gdje je vozilo vraćeno i “Media OZ d.o.o.” zadržava pravo da pošalje ispravljeni račun. Potpisivanjem ovog Ugovora , ” korisnik ” pristaje da, na teret njegove kreditne kartice ili nekim drugim načinom plaćanja, ”Media OZ d.o.o.” naplati sve troškove popravka, kvarova ili gubitka koji su otkriveni nakon što je vozilo vraćeno, a ” korisnik ” nije o tome izvijestio “Media OZ d.o.o.” u skladu s procedurom o povratu vozila. ” Korisnik ” se smatra odgovornim za sve prometne prekršaje počinjene za vrijeme najma. U slučaju da ” korisnik ” te kazne ne plati, ”Media OZ d.o.o.” će ih naplatiti ” korisniku “, zajedno sa administrativnim troškovima ili na zahtjev policije proslijediti podatke o “korisniku”. ”Media OZ d.o.o.” zadržava pravo da naplati gore navedene troškove bez da prethodno obavijesti iznajmljivača. Državni porezi, takse i sl. će se naplatiti sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

4. Način podnošenja prigovora – Ukoliko korisnik ima prigovor na kvalitetu naših usluga, može ga dostaviti u pisanom obliku na adresu: Media OZ d.o.o., Mlinovi 126, Zagreb ili na e-mail adresu:info@rentacar-zg.com. Odgovor na prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

5. Produženje najma – Kada unajmljivač želi produljiti najam, o tome mora 1 dan unaprijed obavijestiti “Media OZ d.o.o.” . U slučaju neispunjavanja ovog uvjeta, smatra se da je unajmljivač protupravno prisvojio vozilo, te ga je “Media OZ d.o.o.” dužan prijaviti tužilaštvu.

6. “Korisnik” se obavezuje vratiti vozilo, zajedno sa svim gumama, opremom, audio i ostalom dodatnom opremom, u istom stanju kao i pri preuzimanju , na točno mjesto i vrijeme navedeno na Ugovoru o najmu. Ako je, iz bilo kojeg razloga, potrebno čišćenje ili popravak vozila, “Media OZ d.o.o.” će to posebno naplatiti kako bi pokrio trošak bilo kakvog potrebnog čišćenja i / ili popravka.

7. Gorivo – Ako se vozilo iznajmi “korisnik-u”, ” korisnik ” se smatra odgovornim za trošak goriva od vremena kad vozilo napusti poslovnicu do vremena kad se vozilo vrati u poslovnicu. Sva vozila će se po povratku u ” Media OZ d.o.o.” poslovnicu natankirati po važećoj ” Media OZ d.o.o. ” tarifi . ”Media OZ d.o.o” zadržava pravo zaračunavanja usluge punjenja goriva prema odluci Uprave.

8. Održavanje vozila – ” korisnik ” pristaje održavati vozilo u dobrom stanju i redovito provjeravati motor i ulje mjenjača, kao i vodu u radijatoru, akumulatoru i pritisak u gumama. Ulje motora se mora mijenjati svakih 5000 km. ” Korisnik ” se smatra odgovornim za podmirivanje sve štete uzrokovane nedovoljnim održavanjem vozila. U slučaju da iznajmljeno vozilo za vrijeme najma dostigne kilometražu na kojoj je predviđen redovni servis, ” korisnik ” mora obavijestiti ” Media OZ d.o.o” i staviti vozilo na raspolaganje ” Media OZ d.o.o” kako bi bilo moguće obaviti servis ili dati ” korisnik-u ” zamjensko vozilo.

9. Kvarovi – popravci ili zamjene dijelova vozila moraju se obavljati samo kod ovlaštenog zastupnika uz prethodno odobrenje ”Media OZ d.o.o.“. Povrat troškova se vrši uz predočenje računa ovlaštene radionice koja je obavila popravak, međutim, zamjenski dijelovi se moraju obavezno predočiti. U slučaju da se popravak obavi van ovlaštene radionice, a zamjenski dijelovi nisu predočeni, troškovi se neće refundirati. U slučaju da se bilo koji dio vozila zamjeni ili izgubi, naplatit će se odšteta u iznosu trostruke tržišne cijene tog dijela.

10. Dokumenti – sva vozila se iznajmljuju sa potrebnim dokumentima. ” Korisnik ” se drži odgovornim za navedene dokumente. U slučaju da iznajmljivač izgubi dokumente, ključeve, registracijske pločice i sl. ” korisnik ” će se dodatno teretiti i bit će obavezan podmiriti sve troškove.

11. Osiguranje putnika – za dodatnu dnevnu nadoplatu, iznos koje se određuje po važećoj tarifi, putnici su osigurani do iznosa police osiguranja u slučaju smrti ili onesposobljenosti kao posljedice nezgode uzrokovane “Media OZ d.o.o.” vozilom.

12. Osiguranje vozila – Sva vozila nad kojima “Media OZ d.o.o.” ima pravo raspolaganja su osigurana protiv odgovornosti za štetu prouzroćeno trećoj osobi. Odbitna franšiza ovisi o grupi vozila i određena je važećom tarifom po odluci Uprave “Media OZ d.o.o.” i navedena je na ugovoru. U slučaju bilo kakve štete za koju je odgovoran korisnik ili u slučaju štete uzrokovane korisnikovim nepoznavanjem jednog ili više uvjeta o najmu, korisnik je dužan podmiriti štetu do punog iznosa vrijednosti vozila, osim u slućaju da se odgovornost otkupi dnevnom nadoplatom odrećenom po vrijedećoj tarifi “Media OZ d.o.o.” . Osiguranje u nikojem slučaju ne pokriva: – štetu na gumama – štetu na donjem postroju vozila, mjenjaču i spojki, unutrašnjosti vozila i vjetrobranu uzrokovanu
nemarom voza?a – štetu na motoru uzrokovanu nedostatkom ulja, ulivanjem krive vrste goriva ili nemarnom korištenju vozila – štetu koju je napravio vozač pod utjecajem alkohola, droge ili sl. opojnih sredstava – štetu koju je napravio neovlašteni vozač – bilo koje oštečenje na vozilu koje nije prijavljeno nadležnoj policijskoj postaji
Korisnik se drži odgovornim za sva navedena oštećenja. “Media OZ d.o.o.”neće prihvatiti nikakvu odgovornost za štetu ili gubitak nastao dok je vozilo bilo u najmu kod korisnik-a koji nije ispunjavao ovdje navedene uvjete, korisnik se obavezuje podmiriti svu štetu ( izgubljenu dobit ) “Media OZ d.o.o” za vrijeme dok isti nije bio u mogućnosti koristiti navedeno vozilo.

13. Požar ili krađa – ” Korisnik ” preuzima odgovornost za bilo kakvi gubitak ili štetu na vozilu nastalu njegovim svojevoljnim činom ili nemarom ili u slučaju da je ” korisnik ” na bilo koji način ignorirao uvjete naznačene u ugovoru. Izbjegavanje plaćanja odgovornosti za cijelu vrijednost vozila pridobija ” korisnik ” plaćanjem dnevnog dodatka za svakih 24 sata upotrebe vozila unaprijed, po važećem cjeniku te tako snosi odgovornost do visine ugovorne franšize. Visina odbitne franšize ovisi o grupi vozila.

14. Oštećenja – svako oštećenje se odmah mora prijaviti najbližoj policijskoj postaji i poslovnici “Media OZ d.o.o.” koja je iznajmila vozilo i ” Korisnik ” se obvezuje ne voziti dok je vozilo u nevoznom stanju. ” Korisnik ” je dužan surađivati s ”Media OZ d.o.o.” u istrazi i postupku obrade nezgode. ” Korisnik ” se smatra odgovornim za sve troškove ako se nisu poštovali uvjeti iz ovog članka. Ako bude nužno, ” Korisnik ” će dobiti zamjensko vozilo.

15. Gubitak imovine – “Media OZ d.o.o.” se ne smatra odgovornim za štetu ili gubitak imovine ” korisnika ” ili imovinu ostalih osoba, pohranjenu ili prevoženu u ili na iznajmljenom voziluvcili poslovnim prostorijama “Media OZ d.o.o.”. Potpisivanjem ovog ugovora, ” korisnik ” se izričito odriče svakog zahtjeva za odštetom od strane ” Media OZ d.o.o.” u slučaju gore navedene štete ili gubitka.

16.Važno! Unajmljivač odgovara za prometne prekršaje i poslije završenog najma.

17. Korisnik svojim potpisom bezuvjetno prihvaća “Media OZ d.o.o.”standardne uvjete te jamči točnost svih gore navedenih podataka i prihvaća nadležnost suda u Zagreb-u za slučaj sudskog spora.